top of page

Vochtproblemen en Huisstofmijt

Vocht problemen zijn niet altijd zichtbaar

De koude ongeïsoleerde vloer is vaak oorzaak van vochtproblemen in de omgeving van de beganegrond vloer. Zichtbaar in de vorm van schimmels in de vloerbedekking, langs de plinten, onder, in en op meubels etc. Niet zichtbaar (maar zeker niet minder ernstig) is de vorm van een hoge concentratie huisstofmijten in de vloerbedekking.

Optrekkend vocht
Een beganegrondvloer die vochtig is ten gevolge van condens is onaangenaam en ongezond. Dit effect wordt nog eens versterkt als de kruipruimte vochtig of zelfs nat is. Dan komt het vocht immers van twee kanten. De gevolgen daarvan kunnen zeer ingrijpend zijn: van vochtige vloerbedekking en opbollend parket tot hout- en betonrot, roestende leidingen en doorzakkende riolering door gebroken ophangbeugels.

Schimmels en mijten
Een koude, vochtige vloer is een ideale kweekbodem voor schimmels en huisstofmijt. Deze kunnen allerlei allergische reacties veroorzaken, zoals astma, hooikoorts, chronische neusklachten en eczeem.

De oplossing
TONZON Vloerisolatie heeft een dubbel effect op de vochtproblematiek. De Bodemfolie stopt de voortdurende verdamping van vocht uit de kruipruimtebodem. Hierdoor kan de vochtbelasting van de bovengelegen woning wel met 10 liter water per dag minder worden. Daarbij wordt de vloer dankzij de zeer hoge isolatiewaarde (Rd=3,80) van de Thermoskussens zoveel warmer dat ook bij een hoge vochtproductie door menselijke activiteit de relatieve vochtigheid in de omgeving van de vloer toch laag genoeg blijft om schimmelvorming nauwelijks nog een kans te geven. 


Bij TONZON Vloerisolatie worden ook de randen van de vloer warmer. Dit is niet het geval bij bijvoorbeeld gespoten isolatiematerialen. Deze systemen vergroten de koudebrugwerking bij de oplegging met de buitenfundering waardoor boven de vloer de randen kouder worden en zo huisstofmijten een ideale schuilplaats bieden gedurende drogere periodes. 
De dubbele TONZON aanpak geeft ook een veel beter resultaat dan zgn. bodemisolatie. Deze blijken in de winter een averechts effect te hebben op de temperatuur van de vloer omdat ze de kruipruimte kouder maken.

Onderzoek
Uit een onderzoek van de Landbouwuniversiteit Wageningen (Vakgroep HEGL) blijkt dat de concentratie huisstofmijtallergeen in een vloerbedekking op een ongeïsoleerde beganegrondvloer significant hoger is wanneer dubbelglas is geplaatst. Bij 193 woningen werd een gemiddelde concentratie gevonden van 6503 nanogram allergeen per gram huisstof. Ter vergelijking in de vloerbedekking op een ongeisoleerde beganegrondvloer bij 39 woningen met enkelglas werd een gemiddelde gevonden van 4818 nanogram per gram. Is de vloer wel geïsoleerd dan zakt de allergeenconcentratie significant. Bij 103 woningen met vloerisolatie èn dubbelglas is het gemiddelde nog maar 2345 nanogram per gram. Wanneer we bedenken dat deze 103 woningen gemiddeld een matige vloerisolatie hebben dan is eenvoudig te zien dat met zeer goede vloerisolatie de allergeenconcentratie nog veel lager zal uitkomen. Bij het dagelijks opwarmen en afkoelen wordt dan nog minder vocht door de vloerbedekking opgenomen.

De verklaring voor deze verschillen is simpel. In woningen met enkelglas zijn de ramen vrijwel altijd het koudste oppervlak. Neemt de relatieve vochtigheid (RV) in huis toe door menselijke activiteit dan zijn het de ramen die als eerste gaan beslaan. Doordat vocht aan de lucht wordt onttrokken vlakt de stijging van de RV af. Is echter dubbelglas geplaatst dan zijn niet meer de ramen maar is de niet geisoleerde vloer het grootste deel van de tijd het koudste oppervlak. Deze neemt nu het grootste deel van het vocht op dat voorheen condenseerde op het enkelglas. Als de vloer wel is geïsoleerd dan is deze warmer en neemt alleen al daardoor minder vocht op. De ramen zijn weer het koudste oppervlak. Zodra deze beslaan krijgt de bewoner weer een visueel signaal de vochtigheid is toegenomen.

Dubbelglas
Het plaatsen van dubbelglas verergert de problemen tenzij ook vloerisolatie wordt aangebracht. Vocht dat voordien condenseerde op het enkelglas trekt nu namelijk naar de ongeïsoleerde vloer die ineens het koudste oppervlak in huis is geworden. Gevolg; nog veel meer huisstofmijten en een grotere kans op schimmelvorming in vloerbedekking, langs plinten en onderop meubels. De exponentiele stijging van het aantal kinderen met allergische reacties sinds het einde van de jaren zeventig loopt exact synchroon met het aantal woningen in Nederland dat onevenwichtig werd geïsoleerd vanaf dat zelfde moment.

Lees verder:
(Vochtige) houten vloeren
Toepassing bij Vloerverwarming

Kijk voor meer informatie over het isoleren met Thermokussens op de website van Tonzon

bottom of page