top of page

Toepassing bij vloerverwarming

Vloerisolatie en vloerverwarming

Vloeren met vloerverwarming verliezen veel energie, zelfs bij nieuwe woningen waarvan de vloer bij de bouw al “goed” is geïsoleerd. Wanneer de verwarmingsbuizen in het beton zijn gefreesd en geen vloerisolatie is toegepast zijn de verliezen zelfs extreem, óók wanneer een folie onder de buizen is aangebracht.

Hieronder ziet u een infraroodfoto van een kruipruimte onder een verwarmde vloer met ingefreesde leidingen. De onderkant van de vloer is maar liefst 25ºC terwijl de bodem van de kruipruimte op dat moment 22,6ºC is. De warmte van vloerverwarming wordt voor een groot deel uitgestraald naar de koudere kruipruimte die langzaam wordt opgewarmd.

vloerverwarming infrarood.jpg

TONZON Thermoskussens hebben alleen al op de binnenkant een isolatiewaarde van Rd=3,80. Voegt men daar nog de isolatiewaarde van de vloer zelf, het luchtlaagje tussen vloer en kussens en de reflecterende luchtlaag onder de kussens aan toe dan ontstaat een praktijkwaarde van meer dan Rc=5,0. De Thermoskussens worden in een aaneengesloten isolatielaag aangebracht. Ze zijn daarmee bij uitstek geschikt om dit verlies tot een minimum te beperken.

Ook al is de vloer wel geïsoleerd, dan nog is TONZON Vloerisolatie zinvol, zelfs wanneer de standaard nieuwbouwwaarde van R=2,5 m²K/W is toegepast. U merkt zelf dat ook bij deze vloeren de kruipruimte veel warmer is dan wenselijk.

Bijkomende voordelen

  • De vloerverwarming laat zich veel beter regelen en de warmte wordt egaler verdeeld.

  • Omdat alle warmte nu naar de kamer wordt afgegeven, is het veel sneller warm na het hoger zetten van de thermostaat.

  • Na het terugzetten van de thermostaat blijft de warmte veel langer in de vloer omdat naar onderen vrijwel niets meer verloren gaat.

  • Dankzij de zeer hoge isolatiewaarde van de vloerisolatie wordt het feitelijke stookseizoen een stuk korter.

  • Door de combinatie van deze factoren kan de energiebesparing in woningen met vloerverwarming oplopen tot meer dan 34% van het huidige verbruik.

Lees verder:
Schimmel en huisstofmijt
(Vochtige) houten vloeren

Kijk voor meer informatie over het isoleren met Thermokussens op de website van Tonzon

bottom of page